Požadavky na systém a instalace

Program pracuje pod OS Windows 7 a 10. Instaluje se spuštěním instalačního souboru.

Založení závodu

Jako „Název“ zadejte název závodu, případně místo a datum konání. Tento údaj se objeví v záhlaví každého dokumentu, který budete tisknout.

Jazyk k tisku můžete zvolit češtinu nebo angličtinu podle toho, v jakém jazyce budete chtít nadpisy tabulek. Pokud se zmýlíte, můžete jej zvolit jinak při novém startu programu.

Po volbě „Založit“ si uložte vygenerovaný soubor, budou v něm veškerá data, která při závodu vzniknou. Soubor po novém startu programu znovu použijete volbou „Otevřít“.

Přidávání a import účastníků

Tým můžete přidat v záložce „Týmy“ volbou „Přidat tým“. Můžete takto přidat všechny týmy, ale to by trvalo velmi dlouho a je to pracné. Obvyklé je importovat seznam startujících z souboru, který je vygenerovaný ze stránky závodu na http://kacr.info nebo má stejný formát. Import provedete volbou z horního menu „Týmy“ - „Importovat z csv“. Zadané týmy se importují v pořadí, v jakém jsou uvedeny v souboru a tak jsou také řazeny pod záložkou „Týmy“. Proto si před importem setřiďte pomocí tabulkového editoru soubor tak, jak jej bude chtít mít.

Importovat můžete souborů kolik chcete a kdykoliv chcete, řádky se řadí vždy na konec seznamu. Jak tuto vlastnost využít, na to určitě přijdete sami.

Pozor, import je operace nevratná!

Práce s týmy

Tým můžete odprezentovat, zrušit jeho prezenci, editovat jeho údaje (DKLMB), smazat jej a vyřadit jej z běhů, u kterých ještě nemá výsledek (menu RMB).

Práce s běhy

Běh (myšleno jednotlivou soutěž nebo skupiny soutěží) přidáte tlačítkem „Přidat běh“. Údaje, zadané po volbě „Přidat běh“, ze zadají ke všem běhům, pokud jste zvolili „Vygenerovat běhy pro všechny velikosti“. Můžete si zvolit, jaká skupina běhů se vygeneruje tak, že necháte-li zvolenou velikost „S“, vygeneruje se S, M, L. Pokud zvolíte „XS“, vygenerují se běhy pro všech pět velikostí.

Nezapomeňte správně zadat „Den“, pokud máte závody vícedenní, podle tohoto údaje se berou odprezentovaní závodníci do běhu.

Zadaný běh můžete editovat (DKLMB) – třeba při zadávání parametrů.

Startovní pořadí soutěže se po definici běhu vygeneruje z odprezentovaných týmů v pořadí startovních čísel vzestupně. Startovní pořadí můžete změnit volbou z menu (RMB). Po volbě „Upravit startovní listinu“ můžete jednotlivé týmy vyřadit s běhu (DKLMB) nebo přesunout uchopením LMB a přetažením.

Další volby pro práci s běhy získáte pomocí RMB. Pokud v „Zápis výsledků“ budete zachytávat údaje z časomíry, nezapomeňte předtím připojit časomíru volbou z menu „Stopky“ - „Připojit stopky“. Údaje ze stopek se pak volbou „Zapsat“ zadají na zvýrazněný řádek.

Při tisku startovních, zapisovacích a výsledkových listin doporučujeme tisknout na šířku.

Práce se součty

Můžete si nadefinovat součty libovolných soutěží. Pokud jsou bodované, sčítají se body a podle nich určuje pořadí, pokud ne, sčítají se časy a trestné body (u družstev bodování použít nelze – nebude bráno v úvahu). Můžete si nadefinovat pro každou soutěž vlastní bodovou řadu.

Pořadí se pak vyhodnocuje podle následujících kritérií:

  1. Nejmenší počet diskvalifikací

  2. Nejnižší počet trestných bodů

  3. Kratší čas, ale jen u týmů s nulovým počtem diskvalifikací

Export výsledků

Export výsledků ve formátu pro KAČR provedete volbou v horním menu „Export“ - „Export výsledků pro kacr.info“.

„Export všech výsledků“ vám vygeneruje textový soubor, vhodný k dalšímu zpracování, třeba na tisk štítků do VP.

Práce s okny

Každá záložka může být použita jako samostatné okno, lze je přesunovat myší. Můžete si tak třeba dát vedle sebe zápis výsledků, výsledky soutěže a třeba výsledky součtů. Okna se občerstvují po každé změně, můžete tak třeba komentovat průběžné pořadí. Pokud by nestačil jeden monitor, můžete připojit další.